Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 12.02.2018
  • Autor: (li)

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová jednala v těchto dnech s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a odbornou společností lékařů a zdravotníků v sociálních službách. Tématem jednání byla spolupráce při řešení úkolů, v nichž se prolíná sociální i zdravotní problematika.

Problematika dlouhodobé péče a zdravotní péče v sociálních službách se řeší již více než deset let. Zatím se však nepodařilo přijmout žádné systémové řešení. Z toho důvodu se dnes sešla ministryně Němcová se svým vládním kolegou ministrem Adamem Vojtěchem, aby tato problematika byla konstruktivně řešena v rámci obou resortů.

„Hlavním problémem zdravotní péče v sociálních službách je zejména způsob a výše úhrady za zdravotní péči. Podle dat Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí jsou náklady na zdravotní péči v sociálních službách okolo 7 miliard Kč, pojišťovny však hradí pouze přibližně 2 miliardy Kč,“ zdůraznila ministryně Němcová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí požadovalo zavedení nového výkonu v úhradové vyhlášce, který by reflektoval zvýšenou potřebu ošetřovatelské péče u pacientů v terminálním stadiu života s potřebou paliativní (bolest tišící) péče. Je nesporné, že takovou péči vyžadují i někteří nemocní uživatelé pobytových zařízení sociálních služeb.

Dále MPSV připravilo novelu, která chce zavést novou sociální službu – tzv. ošetřovatelské domovy. Ta umožní větší provázanost sociální a zdravotní péče. Návrh řeší i financování a organizaci koordinovaného systému, který bude jasně definován jak pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, tak i pro osoby, kterým budou tyto služby poskytovány.

V ošetřovatelských domovech se bude poskytovat péče ošetřovatelská, léčebně rehabilitační a paliativní. Ošetřovatelský domov si budou moci zaregistrovat pouze poskytovatelé zdravotních služeb s oprávněním k poskytování zdravotních služeb v následné nebo dlouhodobé lůžkové péči. Financování ošetřovatelského domova bude zajišťováno kombinací úhrad z veřejného zdravotního pojištění, z příspěvku na péči jednotlivých klientů, plateb klientů za ubytování a stravu a z veřejných rozpočtů, tedy dotací na sociální služby.

 „S panem ministrem Adamem Vojtěchem jsme se domluvili na tom, že tématu se budeme věnovat intenzivně a nastavíme v tomto úzkou spolupráci v rámci pracovní meziresortní skupiny,“ řekla po jednání ministryně Němcová.

  • Zdroj: MPSV