• Zveřejněno: 01.03.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Polovina lidí v České republice bere měsíčně méně než 29.000 Kč čistého, ukázala data platového rozvrstvení, která on-line deníku Aktuálně.cz poskytla společnost Profesia. Desetina lidí má hrubou mzdu nižší než 21.066 Kč, musejí tak měsíčně vyjít s čistým příjmem pod 17.900 Kč.

Pokud bychom všechny mzdy seřadili do jedné řady podle jejich výše a pak rozdělili na stejně velké části, dostaneme takzvané kvantily. Statistici tuto metodu využívají, aby zjistili například známý medián - střední mzdu, která rozděluje Čechy na dvě přesné poloviny: ty, co berou více, než je uvedená částka, a ty co méně.

Podle některých expertů je toto číslo důležitější než častěji používaná průměrná mzda, kterou vychylují směrem nahoru ty nejvyšší platy.

Zde je nutné zmínit, že platy (výraz v odborných textech někdy používaný pouze pro mzdy ve státní sféře) pro zjednodušení neodlišujeme od mezd.

Kromě mediánu, který je podle dat portálu Platy.cz v Česku momentálně 36.503 Kč hrubého, však na základě toho seřazení dokážeme říci, od jaké částky se lidé mohou řadit mezi 10 procent nejbohatších a kdy naopak patříme mezi desetinu nejchudších. Z grafu, otištěného na portálu Akruálne.cz, vyplývá, že v prvním případě je to hrubá mzda 61.818 Kč (bez bonusů a odměn), v druhém pak 21.066 korun.

Léta platilo, že platová úroveň v Praze vysoce převyšuje ostatní regiony. V posledních letech ji ale podle analýzy některé další velké aglomerace začínají dohánět. Medián mezd v Praze je 42.989 Kč.

Desetina nejlépe placených zaměstnanců zde vydělává 72.801 Kč, ale desetina má průměrnou hrubou mzdu 24.809 Kč.

Ve třech regionech se medián základní mzdy pohybuje kolem 35.000 korun, 35.213 Kč v Jihomoravském kraji, 35.124 Kč v Plzeňském a 34.807 Kč ve Středočeském kraji.

Na spodním konci platového žebříčku jsou dva kraje, kde medián základní hrubé mzdy nedosahuje ani 30.000 korun. Jsou to kraje Karlovarský (29.594 Kč) a Olomoucký (29.996 Kč).

Mzdy zde je však možné shromáždit do skupin i jiným způsobem. Podle dalšího zveřejněného grafu nejvíce, 21 procent zaměstnanců, spadá do mzdového pásma mezi 42.000 a 46.000 Kč. Do sousedních mzdových pásem spadá 12 procent lidí, takže vydělávají 38 až 42 000 Kč nebo 46 000 až 50 000 Kč, uvedly Platy.cz.

Největší rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky je v nejvyšší platové kategorii. Zatímco v Praze vydělávají ti nejlépe placení v průměru přes 70.000 Kč měsíčně, v ostatních krajích desetina nejlépe ohodnocených bere 50.000 až 60.000 Kč hrubého. Těsně pod hranicí 60.000 korun je to v krajích Jihomoravském (59.634 Kč), Plzeňském (59.483 Kč) a Středočeském (58.946 Kč). Naopak k 50.000 korunám se blíží v krajích Karlovarském (50.117 Kč) a Olomouckém (50.798 Kč).

Databáze obsahuje údaje od 47.000 lidí. Medián platů a mezd v ČR byl podle analýzy loni 36.503 Kč hrubého, což znamená, že polovina lidí bere nižší mzdu.

U lidí s nejnižšími výdělky ve většině krajů vydělává desetina těch nejhůře placených pod 20.000 Kč hrubého měsíčně. Nad touto hranicí jsou vedle Prahy pouze v krajích Jihomoravském (20.322 Kč), Plzeňském (20.270 Kč) a Středočeském (20.087 Kč).

Analýza portálu také ukázala, které pozice byly loni nejlukrativnější a které placené nejhůře. Ve spodní části žebříčku jsou pozice jako vrátný, šička, pracovník bezpečnostní služby, střihač textilu, uklízečka nebo pomocná síla v kuchyni. Naopak na špičce jsou především pozice vrcholových manažerů. Nejlépe vydělávají generální ředitelé s měsíční průměrnou mzdou přesahující 160.000 Kč. Z nemanažerských pozic jsou mezi nejlépe placenými pozicemi IT nebo advokáti.

Průměrná mzda v ČR loni ve třetím čtvrtletí podle Českého statistického úřadu meziročně vzrostla o 5,1 procenta na 35.402 korun. Medián mezd od začátku července do konce září činil podle ČSÚ 31.183 Kč. Meziročně byl vyšší o 5,1 procenta. Medián představuje údaj uprostřed hodnot mezd, takže polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina vyšší.
Přílohy:
  • Zdroj: Aktualne.cz