Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 12.06.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ve středu 6. června jednalo vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s předsedou vlády ČR Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Představitelé OS požadovali sdělení, zda platí slib premiéra, který 150 odborářům dal na jednání dne 4. května, že se od 1. ledna 2019 zvýší platové tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví o 10 %.

Ze zprávy, otištěné na webu OS zdravotnictví a sociální péče ČR, vyplývá, že premiér Andrej Babiš sdělil, že jeho slib vlastně nebyl slibem, ale jen podporou, a že vzhledem k tomu, že se dohodly zdravotní pojišťovny a nemocnice na růstu úhrad na příští rok, tak ministr akceptuje dohody a žádné plošné zvýšení platových tarifů a základních mezd nebude.

Plošně se ale na základě dohody zvýší příplatky za směnnost, a to pro všeobecné sestry o 5000 Kč na částku 7000 Kč a u ostatního nelékařského zdravotnického personálu o 2000 Kč.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představitelům odborového svazu sdělil, že úhrady nemocnicím, které jsou zvýšené o 5 %, umožní managementům nemocnic zvýšit výběrově platy zaměstnancům, případně plošné navýšení všem zaměstnancům až o 7 % platových nebo mzdových tarifů. Konkrétní navýšení si mají dojednat odborové organizace samy.

Vedení OS zdravotnictví a sociální péče k tomu zaujalo toto stanovisko:

*S názorem premiéra a ministra zdravotnictví zásadně nesouhlasíme, a to na základě zkušeností z uplynulých čtyř let.

*Dál požadujeme navýšit platové a mzdové tarify a zabezpečit na jejich zvýšení finance.

*Zvýšenou částku na platy a mzdy navrhujeme získat zvýšením plateb za státní pojištěnce, nebo snížením části peněz z rezervních fondů zdravotních pojišťoven.

Zároveň si položilo otázku: „Co bude dál?“

V pondělí 11. června se sejde výkonná rada odborového svazu, v úterý 12. června se v Praze koná shromáždění zástupců odborových organizací z veřejných služeb a veřejné správy a ve středu 13. června se uskuteční jednání tripartity.

Na základě dohod s ostatními odborovými svazy a výsledků jednání tripartity se vedení odborového svazu rozhodne, jak budou zdravotnické odbory dále postupovat. Zároveň vyzývají odboráře k podpoře pro případné protestní akce!