Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 12.04.2018
  • Autor: MIroslav Svoboda

Potravinářská komora ČR chce intenzivně spolupracovat s ministerstvem zemědělství, zemědělci i obchodními řetězci na zvýšení podílu českých potravin na pultech řetězců i na dalším rozvoji systémů kvality, jako je například Česká cechovní norma.

„Jsem přesvědčen, že se všechny tři články řetězce, tedy zemědělci, zpracovatelé i obchodní řetězce pod supervizí ministerstva zemědělství jsou schopny se domluvit na korektní všestranně výhodné spolupráci,“ uvedl prezident Potravinářské komory (PK) ČR Miroslav Toman. Podle jeho slov ale tato spolupráce musí být založena na faktech, nikoliv na spekulacích a účelově prezentovaných číslech.

Jako Potravinářská komora ČR rozhodně odmítáme tvrzení, že obchodní přirážky u másla jsou 7 %, jestliže samotné údaje o cenách z ČSÚ jasně dokladují, že u másla byla v lednu 2018 obchodní přirážka na úrovni 23,1 % a v únoru na úrovni 25,5 %.

„Jsem přesvědčen, že pro dosažení rozumné dohody všech zúčastněných je nezbytně nutné změnit definici České potraviny, tak aby lépe reagovala na současnou situaci v komoditách, a návazně na to upravit i žádoucí podíl českých potravin na pultech řetězců, který by měl dosahovat alespoň 70 %. Nezbytně nutné je také snížení podílu prodejů zboží v akci, který v ČR dosahuje mnohdy až 60 % podle typu výrobku. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, jak pro výrobce, kteří neví, za kolik budou prodávat, tak pro spotřebitele, kteří přestávají mít povědomí o reálné ceně potravin. Navíc se potvrzuje stanovisko PK ČR, že v akcích je mnohdy prodáváno zboží s výrazně nižší kvalitou, viz polské konzervy s průkazně nižším podílem,“ upozornil prezident Miroslav Toman. „A v neposlední řadě je nutné zamezit prodejům za podnákupní ceny, kdy stát nejen přichází o DPH, ale i spotřebitelé díky těmto slevám jsou mnohdy nuceni další položky nákupního seznamu kupovat s mnohem vyšší přirážkou, než kdyby akce a prodeje za podnákupní ceny skončily,“ dodává Miroslav Toman

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR