Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 12.02.2018
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Očekává se, že Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který je klíčovým prvkem investičního plánu pro Evropu, v důsledku nejnovějších transakcí, které schválí představenstvo Evropské investiční banky (EIB), vydá investice ve výši 264,3 miliardy EUR. To představuje zhruba 84 % původního cíle, kterým bylo mobilizovat do léta roku 2018 investice ve výši 315 miliard EUR. Dohody, na jejichž základě se budou finanční prostředky čerpat z rozpočtu EU, nyní budou dosahovat  53,2 miliardy EUR a budou se týkat všech 28 členských států. Zatím bylo v rámci EFSI schváleno 366 projektů v oblasti infrastruktury a inovací, což představuje finanční prostředky ve výši 40,4 miliard EUR. Dále bylo schváleno 370 dohod o financování - v hodnotě 12,8 miliardy EUR - pro menší a střední podniky.

Díky těmto dohodám se očekává, že ze zlepšení přístupu k financování bude mít prospěch zhruba 589 000 malých a středních podniků.

  • Zdroj: Evropská komise