Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 09.07.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Vláda a odbory se ani dnes nedohodly na růstu platů ve veřejném sektoru. Dál budou jednat o několika variantách přidání, které má propočítat ministerstvo práce. Propočty by mohly být na stole už tento týden. Dohoda o tom, o kolik a od kdy si zaměstnanci státu a veřejných služeb polepší, by mohla padnout do poloviny srpna. Novinářům to po jednání se zástupci vlády řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Josef Středula zopakoval, že odbory požadují pro učitele o 15 procent vyšší sumu na platy a pro ostatní pracovníky veřejného sektoru zvýšení tarifů o deset procent, a to od října. Zatímco předseda vlády ČR Andrej Babiš na dnešním jednání potvrdil, že učitelé by měli dostat přidáno o 15 % a ostatním pracovníkům státní správy a veřejných služeb by měli vzrůst platy o šest procent, protože na plošné přidání o 10 % peníze v rozpočtu nejsou. Přičemž tarify by se jim měly zvýšit o dvě procenta, zbytek by byl na odměny.

Celé jednání odborářů s premiérem Andrejem Babišem, místopředsedou vlády ČR a ministrem vnitra Janem Hamáčkem, ministrem práce a sociálních věcí Petrem Krčálem a ministryní financí Alenou Schilerovou v Hrzánském paláci nám okomentovala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Právě ona, jako představitelka odborů zdravotnických a sociálních služeb, během jednání zdůraznila, že zvýšení mzdových tarifů by se mělo také týkat i pracovnic v sociálních službách, neboť jejich platy jsou velmi nízké. Konstatovala, že se také diskutovalo o zrušení nejnižší tarifní platové tabulky, což navrhují odbory a chtějí o tom dále jednat.

Podle Dagmar Žitníkové představitelé vlády ČR zástupcům odborů během dnešního setkání v podstatě vysvětlili, že vznikla nová vláda ČR, která se musí s danou problematikou blíže seznámit. Navíc, členové vlády ještě neznají makroekonomické výhledy dalšího vývoje českého hospodářství pro příští rok, což je důležité z hlediska stanovení struktury státního rozpočtu na rok 2019, kde by zvýšení tarifních platů mělo být zahrnuto. Proto je zapotřebí při pravit pro příští jednání různé varianty řešení této situace a k těmto variantám se sejít počátkem srpna. Podkladové materiály by vypracovalo a připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí pro další jednání představitelů vlády ČR a zástupců odborů. Načež by se měl dojednat program dalších jednání na toto téma.

Dagmar Žitníková k tomu dále poznamenala, že právě ona je pro zrušení nejnižší tabulky mzdových tarifů, protože by se zvýšily platy nejhůře odměňovaným pracovníkům, kteří mají mnohdy platy na úrovni minimální mzdy. Proto také v Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče běží podpisová akce – dopisy premiérovi, kdy jsou na webu odborového svazu zveřejňovány otevřené dopisy od zaměstnankyň ve zdravotnictví, v nichž jsou popisovány jejich osobní příběhy a zkušenosti, které v práci denně prožívají. Výsledkem je, jak nás informovala Dagmar Žitníková, že na 30. července je svoláno do Lichtenštejnského paláce shromáždění autorek těchto dopisů s premiérem Andrejem Babišem.