Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 14.06.2018
 • Autor: Miroslav Svoboda

Vláda zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2019. Předložený návrh rozpočtu kapitoly 329 ministerstva zemědělství je ve výši 22,1 mld. Kč, což je o 0,2 mld. Kč nižší než schválený rozpočet na rok 2018 (22,3 mld. Kč) a o 2,0 mld. Kč nižší než současný upravený rozpočet na rok 2018 (24,1 mld. Kč). Uvádí to na svém webu Zemědělský svaz ČR, který má k návrhu tohoto rozpočtu výhrad.

V předloženém návrhu rozpočtu je uvedeno, že byly navýšeny prostředky na národní dotační programy, ale realita je jiná. V porovnání se současnou slíbenou úrovní jsou plánované prostředky nižší, což by znamenalo nepokrytí některých notifikovaných podpor a to je neakceptovatelné.

Podle Zemědělského svazu (ZS) ČR je nutné zachovat některé dotační tituly! Finanční krytí je třeba zajistit na slíbené současné úrovni tak, aby byly zachovány dotační tituly jako „Nákazový fond“, „Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat“ či „Účasti producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti“. Představitelé ZS ČR poukazují na to, že „současná výše národních podpor v ČR je nedostatečná v porovnání s podporami v zemích původní EU 15, což je jednou z příčin rostoucích dovozů a snižování národní produkce především živočišných komodit.“

Vedle toho svaz upozorňuje, že finanční prostředky vyčleněné na podporu investic v rámci Programu rozvoje venkova budou na podzim zcela zazávazkovány. Na období 2019 a 2020 tak financování tohoto opatření zcela chybí. Proto požadují navýšení kofinancování na roky 2019 a 2020 ve výši 1, 5 mld. Kč/rok.

ZS ČR rovněž konstatuje, že v rámci spolufinancování Společné organizace trhu chybí prostředky pro dotační titul „Ovoce a mléko do škol“, který běží v letošním roce. Z tohoto důvodu ZS ČR trvá na navýšení plánovaných výdajů národních dotačních programů a prostředků na spolufinancování SOT o celkovou částku ve výši 4,90 mld. Kč. Z toho:

 1. Národní podpůrné programy do zemědělství o 2,2 mld. Kč (na celkovou výši 4,2 mld. Kč) a lesního hospodářství 0,8 mld. Kč (na celkovou výši 1,09 mld. Kč).
 2. 1,5 mld. Kč na navýšení kofinancování Programu rozvoje venkova v opatření na podporu investic.

Spolufinancování společné organizace trhu o 0,4 mld. Kč (na celkovou výši 0,6 mld. Kč)

ZS ČR dále vyzývá, že v lesních opatřeních je třeba zachovat podpory jako např. lesní hospodářské plány či zpracování plánů a osnov atd. Zároveň upozorňujeme, že lze předpokládat vyšší výdaje na likvidaci kůrovcové kalamity.

Zároveň svaz upozorňuje, že plánované příjmy ze státního podniku Lesy ČR ve výši 3 mld. Kč jsou nereálné a to s ohledem na odčerpání volných prostředků v minulých letech nutnost na úrovni tohoto podniku řešit kůrovcovou kalamitu. Nejen, že se tak sníží jeho příjmy za prodané dřevo, ale zároveň dojde zcela jistě ke zvýšení nákladů. Podle odhadu ZS ČR, by tyto možné finanční prostředky by měly být, maximálně do výše 1 mld. Kč.