Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 12.06.2018
  • Autor: Eugenie Linková

Jako každoročně z kraje června, přesně šestého, proběhla v Pardubicích tradiční pekařská slavnost s názvem Dny chleba. Její součástí byla prestižní národní soutěž Chléb roku. V ní letos hodnotili kvalitu českého chleba také studenti potravinářských škol. Hlavním organizátorem Dnů chleba je každoročně Svaz pekařů a cukrářů v ČR. V rámci 24. ročníku se akce zúčastnilo přes 400 potravinářských odborníků. Součástí akce byla vedle národní soutěže Chléb roku také výstava dodavatelů pekárenského oboru a odborný seminář na téma: „Český chléb – zázrak z mouky a vody“. Akt svěcení chleba – „Božího daru“ celebroval generální vikář Královéhradecké diecéze Mons. Josef Socha. Akci finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR. Již podeváté byla strategickým partnerem akce společnost Tesco Stores ČR v jejíž prodejní síti budou vítězné chleby roku dostupné široké veřejnosti.  

Při výběru chleba je pro českého spotřebitele klíčový především jeho vzhled, čerstvost a samozřejmě chuť. První příčku v oblibě si s přehledem stále drží tradiční konzumní chléb. Tyto a další data vycházejí z exkluzivního průzkumu společnosti Tesco a Svazu pekařů a cukrářů realizovaného v souvislosti s konáním profesního setkání Dny chleba a také národní soutěží Chléb roku, která znovu ocenila nejlepší chleby Česka.

Co spotřebitel u chleba preferuje

Spotřebitelský průzkum z května 2018 potvrdil, že Češi jsou ve výběru poměrně konzervativní, ale jednoznačně preferují čerstvost, kterou spolu s chutí jako klíčovou vlastnost chleba uvedlo přes 70 % dotázaných. Následovalo propečení (29,5 %), trvanlivost a složení (přes 26 %), přičemž to, z čeho je chléb vyroben zajímá především vysokoškolsky vzdělané.

„Máme vlastní pekárnu ve 46 obchodech Tesco, kde si chleba sami zaděláváme i pečeme. Na druhou stranu chlebový sortiment patří k nejvíce lokálním položkám v sortimentu pekařských výrobků. Momentálně spolupracujeme s několika desítkami lokálních dodavatelů. Vidíme, že zákazníci mají svoje specifické chutě, které se liší region od regionu. Uspokojit jejich potřebu nám pomáhají právě lokální dodavatelé a této spolupráce si velice vážíme,“ vysvětluje Jaroslav Heptner, specialista pekárenské výroby společnosti Tesco.

Čerstvost je rozhodující

S čerstvostí jako alfou a omegou výběru souvisí i fakt, že 70 % respondentů uvedlo, že kupuje chléb nebalený, a to buď půlku (47,5 %) nebo celý pecen (44 %), přičemž 14 % z nich tak činní denně, 32 % obden a 31 % alespoň 2 krát týdně. Balený a krájený chléb vyhledává přes 27 % spotřebitelů.

„Výsledky průzkumu ukazují, že Češi u chleba oceňují především jeho čerstvost a chuť. Přestože při výběru dominuje stále klasický konzumní chléb (Šumava), rychle roste poptávka po speciálních žitných, vícezrnných či celozrnných chlebech, za které si zvláště vzdělanější populace neváhá připlatit. Třetina Čechů nakupuje chléb v pekařských speciálkách, což je pro náš obor i budoucnost pekařiny zvláště potěšující faktor,“ konstatuje výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal.

Místem nákupu je nejčastěji vybraný supermarket (téměř 63 %), něco málo přes 27 % spotřebitelů pak pro svůj chléb míří do samostatného pekařství. Poněkud překvapivě pak u obecných faktorů výběru spotřebitel řeší více původ chleba, resp. jeho výrobce (téměř 24 %) než cenu, která je hlavním kritériem výběru jen pro necelých 15 % konzumentů především z řad střední věkové kategorie a osob se základním vzděláním.

Uchovávat chleba v igelitovém sáčku je nejméně vhodné

Co se týká skladování chleba, tam má český spotřebitel rezervy. V igelitovém sáčku, což je podle pekařských odborníků vůbec nejméně vhodný způsob skladování, jej uchovává přes 39 % dotázaných, následuje ukládání do tradičního chlebníku (35 %), až následně jej balí do plátna či utěrky (přes 8 %). Pouhých 7,5 % spotřebitelů pak chleba mrazí.

Nejčastěji je český konzument ochoten utratit za 1 kg, resp. pecen chleba částku mezi 21 – 30 Kč, do 50 Kč je pak ochotno utratit téměř 30 % dotázaných, zvláště těch s vyšším vzděláním.

Chleba roku 2018 - výsledky

Kvalitu soutěžních chlebů hodnotilo v každé kategorii 7 zkušených odborníků s certifikací pro senzorickou analýzu pekařských výrobků. V propracovaném 100 bodovém schématu hodnocení komisaři posuzovali senzorické parametry chleba: vzhled, tvar a objem chleba, kůrku, střídku, vůni a zejména chuť, jež je při hodnocení nejdůležitější. Nejlepší chléb v kategorii „Konzumní chléb“ upekli v pekárně PECUD Žandov. Vítězem v kategorii „Řemeslný chléb“ se stal výrobek z pardubické pekárny UNITED BAKERIES. Vítězem volné kategorie chlebových specialit „Chléb bez hranic“ se stala pekárna LAPEK Jihlava. V kategorii „Chléb pro mladé“ vyhodnotili budoucí profesionálové, studenti potravinářských škol, výrobek z pekárny ADÉLKA Pelhřimov

Cena chleba neodpovídá jeho špičkové kvalitě

Český chléb je 5. nejlevnější v EU, levnější je pouze na Balkáně (Eurostat). Výrobní cena chleba (15,71 Kč; ČSÚ – 4/2018) většinou neumožňuje pokrýt výrobní náklady. Výrobní cena chleba stagnuje již od roku 2008 (16,80 Kč; ČSÚ). „Pekaři nepovažují současné výrobní ceny chleba za odpovídající jeho skutečné hodnotě. Kvitujeme však pozitivní trend, že s rostoucí koupěschopností jsou ochotni Češi si za kvalitní chléb připlatit,“ komentuje současnou situaci Jaromír Dřízal.

Trendy na chlebovém trhu

 V současnosti vyrábí chléb v ČR cca 700 klasických pekáren. Ty provozují cca 2.500 specializovaných prodejen pečiva. V nich se prodává cca 15 % všech pekařských výrobků v zemi.

Zákazníci nakupují chléb nejčastěji v supermarketech (63 %) a v pekařských prodejnách (27 %).

Většina zákazníků (70 %) preferuje nákup nebaleného chleba v cenové hodnotě 21 – 30 Kč za kg.

Při výběru chleba se spotřebitelé začínají orientovat na speciální a dražší druhy. Nejoblíbenější však stále zůstává klasický pšeničnožitný Konzumní chléb či jeho pomoučněná varianta Šumava.

Téměř 1/3 chlebového sortimentu dnes tvoří speciální druhy. Postupně roste poptávka po chlebu s vyšším podílem žitné mouky, celozrnných a vícezrnných chlebech. Zákazníci také čím dále více vyhledávají kvalitní kvasový chléb od regionálních a řemeslných pekáren.

Jeden příklad za všechny: Odkolkův pecen

Odkolkův pecen z produkce United Bakeries získal titul Řemeslný chléb roku 2018 na letošních Dnech chleba v Pardubicích. Rozbil tak klišé, že dobrý řemeslný chléb umí upéci pouze malí výrobci.

„Odkolkův pecen 1000 g, který je dodávaný na pulty i v krájené balené verzi v poloviční gramáži 500 g, vychází z původních receptur nejslavnějšího českého pekaře Františka Serafína Odkolka. Tradiční žitný kvásek, žádné konzervanty, podíl lidských rukou na výrobě, dlouhá trvanlivost a především - skvělá chuť! To jsou zásadní benefity chleba se značkou, která je tady už od roku 1850.,“ prozradil Jaroslav Pomp,  zástupce společnosti UNITED BAKERIES a.s.